جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

COD فاضلاب چیست؟

COD یا Chemical Oxygen Demand به اکسیژن خواهی شیمیایی فاضلاب اشاره دارد. به عبارت دیگر، COD نشان دهنده مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد شیمیایی موجود در فاضلاب است.

cod فاضلاب چیست؟

اهمیت COD

اندازه گیری میزان آلودگی فاضلاب: هر چه COD فاضلاب بیشتر باشد، بار آلودگی آن نیز بیشتر خواهد بود.
انتخاب تجهیزات تصفیه فاضلاب: با اندازه گیری COD می توان مناسب ترین روش تصفیه را برای فاضلاب انتخاب کرد.
کنترل کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه: COD پساب خروجی تصفیه خانه باید در محدوده استانداردهای محیط زیستی باشد.

روش اندازه گیری COD

  • روش رفلاکس با پتاسیم دی کرومات: این روش متداول ترین روش اندازه گیری COD است. در این روش، از پتاسیم دی کرومات به عنوان عامل اکسید کننده استفاده می شود.
  • روش اسپکتروفتومتری: این روش برای اندازه گیری COD فاضلاب های با غلظت کم مناسب است.
cod فاضلاب چیست

تفاوت COD و BOD

  • BOD یا Biological Oxygen Demand به اکسیژن خواهی بیولوژیکی فاضلاب اشاره دارد. BOD نشان دهنده مقدار اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه مواد آلی فاضلاب توسط میکروارگانیسم ها است.
  • COD همه مواد آلی موجود در فاضلاب را اندازه گیری می کند، اعم از مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی و غیرقابل تجزیه بیولوژیکی.
  • آزمایش BOD زمان بر است (حدود 5 روز) ، در حالی که آزمایش COD سریعتر انجام می شود (حدود 3 ساعت).

BOD چیست؟

BOD یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی کیفیت آب است، به ویژه در بررسی آلودگی آب‌های فاضلاب.

جدول حد مجاز COD در فاضلاب

نوع فاضلاب حد مجاز COD (میلی گرم بر لیتر)
فاضلاب بهداشتی 250 تا 650
فاضلاب رستوران ها 500 تا 1200
فاضلاب صنایع لبنی 2800 تا 6500
فاضلاب نوشابه سازی 360 تا 2200
فاضلاب روغن و مارگارین 800 تا 2500
فاضلاب کارخانجات تولید الکل 45000 تا 70000
4.7/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *